sallam-sajak sal‧lam-sa‧jak

[sallam-sa:jak]

Sal-sal bolan, ýyrtylyp sallanyşyp duran, eleşan.

  • Olaryň eginlerindäki sallam-sajak bolan köýnekleri gapdallaryny-da örtmeýärdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
  • sallam-sajaklygynda