sallahlyk sal‧lah‧lyk

Sallahyň ýagdaýy, aýalsyzlyk, maşgalasyzlyk.

  • Sallahlykdan peýda ýok. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Çopan ogly)

  • Ah, ýetimligiň, sallahlygyň ýüzüne köz degsin! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sallahlyk - sallahlygy.


Duş gelýän formalary
  • sallahlygyny
  • sallahlygyň
  • sallahlykdan