sallah sal‧lah

Aýaly bolmadyk, aýalsyz, maşgalasyz.

 • Indi seniň bar işiň gören sallahlaryň öňüne düşüp sözaýdyjy gezip ýörmek bolupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Eger ýene dört-bäş ýyl sallah gezseňiz, hiç biri-de gelmez. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
 • sallahdygyna
 • sallahlar
 • sallahlary
 • sallahlaryň
 • sallahlygyny
 • sallahlygyň
 • sallahlyk
 • sallahlykdan
 • sallahyň