sallaşmak sal‧laş‧mak işlik

  1. Sallamaga kömekleşmek.

  2. Ýokardan aşaklygyna uzalyşyp gitmek, aşak eglişip durmak.

    • Gowaçalar hem gulaklaryny sallaşyp dady-perýat edýärdiler. («Zähmet gahrymanlary»)


Duş gelýän formalary
  • sallaşmak
  • sallaşyp