salkynlanmak sal‧kyn‧lan‧mak işlik

Birneme salkynlyk aralaşmak, salkyn bolmak, serginlenmek.

  • Öňküsine görä howa salkynlandy.


Duş gelýän formalary
  • salkynlandy