salkynlamak sal‧kyn‧la‧mak işlik

 1. Salkyn bolup başlamak, salkyn howa bolmak.

  • Ösüp duran şemal garaňky gatlyşandan beýläk salkynlap başlady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Salkyn ýerde, howada bolmak, dem-dynç almak, salkyn ýere çykmak.

  • Saýasyna keçe atyp, salkynlap ýataýmaly. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • salkynlady
 • salkynlamady
 • salkynlamak
 • salkynlandy
 • salkynlap
 • salkynlaýyn