salkynlaşmak sal‧kyn‧laş‧mak işlik

Salkynlap başlamak, az-kem salkynlamak, salkynlyk aralaşmak, serginleşmek.

  • Gündiziň gyzgyn howry sowlup, gije salkynlaşypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • salkynlaşdy
  • salkynlaşypdy
  • salkynlaşýar