salgyt sal‧gyt

 1. Döwlet tarapyndan ilaty salynýan töleg.

  • Oba hojalyk salgydy.

 2. Gyzyň hossary tarapyndan gelin edinjek tarapa gyzyň bahasy hökmünde talap edilýän zatlar, galyň.

  • Sawçylar gyzyň salgydyny soranda, Gül şu aşakdakylary sanapdyr. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem salgyt - salgydy.


Duş gelýän formalary
 • salgyda
 • salgydam
 • salgydy
 • salgydymyzy
 • salgydyna
 • salgydyndan
 • salgydyny
 • salgydynyň
 • salgydyň
 • salgydyňyzdan
 • salgydyňyzy
 • salgytda
 • salgytdan
 • salgytdyr
 • salgytlar
 • salgytlara
 • salgytlarda
 • salgytlardan
 • salgytlardyr
 • salgytlary
 • salgytlarymyzyň
 • salgytlaryna
 • salgytlaryndan
 • salgytlaryny
 • salgytlarynyň
 • salgytlaryň
 • salgytsyz