salgymlamak sal‧gym‧la‧mak işlik

[sa:lgymlamak]

Salgym atmak, salgym atyp görünmek, daşdan çala görünmek.

  • Begenjiň gözüne bir zat salgymlap görünýän gämi «Molniýa» teplohodydy. («Sowet Türkmenistany» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • salgymlady
  • salgymlap
  • salgymlar
  • salgymlara
  • salgymlary
  • salgymlaryna
  • salgymlaryny
  • salgymlaýardy
  • salgymlaýyn