salgy sal‧gy

Bir ýeri soralanda berilýän ýa-da alynýan maglumat, birini ýa-da bir zady görkezmek üçin edilýän yşarat, ugur görkeziş.

 • Düýeliler olara ellerini uzadyp, salgy berdiler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Ol el salgy bilen daş işikde çagasynyň ýanynda gyşaryp ýatan aýalyny görkezipdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

salgy almak

Ugur soraşyp, biriniň ýa-da bir zadyň ýerleşýän ýerini bilmek.


Duş gelýän formalary
 • salga
 • salgady
 • salgyda
 • salgydaky
 • salgydam
 • salgydan
 • salgydy
 • salgydygyna
 • salgydyň
 • salgylar
 • salgylardan
 • salgylary
 • salgylaryna
 • salgylaryny
 • salgylarynyň
 • salgylaýyn
 • salgyly
 • salgym
 • salgyma
 • salgymdan
 • salgymdy
 • salgymmy
 • salgymy
 • salgymymy
 • salgymyz
 • salgymyň
 • salgyny
 • salgynyň
 • salgysy
 • salgysyn
 • salgysyna
 • salgysynda
 • salgysyndan
 • salgysyny
 • salgysynyň
 • salgysyzlyk
 • salgyň
 • salgyňy
 • salgyňyz