salgamak sal‧ga‧mak işlik

[sa:lgamak]

seret bulaýlamak

 • Aýsoltan Potda elini salgady-da, öz ugruna ýöräp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
 • salgabam
 • salgady
 • salgady-da
 • salgadym
 • salgamak
 • salgamasyny
 • salgan
 • salganyňda
 • salgap
 • salgapdyr
 • salgarlar
 • salgaýan
 • salgaýar
 • salgaýardy