saldarlamak sal‧dar‧la‧mak işlik

  1. Ele alyp agramyny çaklap görmek.

    • Ol alyp gitjek çemedanyny saldarlap gördi.

  2. Göçme manyda Pikirlenip görmek, paýhas edip görmek, oýlap görmek.

    • Sary aga aýtjak gepini içinden telim gezek saldarlap görüp, soňra orta atýan adamdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • saldarlady
  • saldarlamaga
  • saldarlamak
  • saldarlap