saldamlamak sal‧dam‧la‧mak işlik

seret saldarlamak

  • Ol kelem kellesini saldamlap görýärdi. («Kolhoz günleri»)

  • Sary, aýdýan sözüňi öňürti saldamlap gör! (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
  • saldamlady
  • saldamlap
  • saldamlar
  • saldamlary
  • saldamlaryny