saldam sal‧dam at

El bilen göterilende durulýan agram, agyrlyk.

 • Daşyna çit çekilen galyň kitap elleriňe saldam berip dur. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • saldamlar
 • saldamlaram
 • saldamlary
 • saldamlaryny
 • saldamlaryň
 • saldamly
 • saldamlydy
 • saldamlydyr
 • saldamlygy
 • saldamlylyk
 • saldamy
 • saldamyna