salamatlyk sa‧la‧mat‧lyk

[sala:matlyk]

Sag-gurgunlyk, aman-esenlik, aman-saglyk, sag-amanlyk.

  • Içerleriňiz we Muhatlaryň içersi salamatlykdyr-da?! (H. Ysmaýylow, Powestler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem salamatlyk - salamatlygy.


Duş gelýän formalary
  • salamatlygy
  • salamatlykdyr
  • salamatlyklaryny