saklatmak sak‧lat‧mak işlik

 1. Elinde tutduryp duruzmak.

 2. Hereketini togtatdyryp duruzmak.

  • Maşyny saklatdy-da: -- Düş! -- diýdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Birine saklamaga bermek, garaşyk etdirmek.

 4. Eýelik etdirmek, gözegçilik etdirmek, göz-gulak boldurmak.

 5. Ýanyndan goýbertmän eglendirmek.

 6. Saklaw etdirmek, goratmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saklatmak - sakladýar, sakladar, sakladypdyr.


Duş gelýän formalary
 • sakladan
 • sakladyp
 • sakladyň
 • sakladýan
 • sakladýardy
 • saklatdy
 • saklatdy-da
 • saklatjak
 • saklatma
 • saklatmak
 • saklatsa