sakgaldaş sak‧gal‧daş

 1. Ýaşlary deň bolan adamlar, ýaşytdaş.

  • Obadaşlar, sakgaldaşlar näme diýýärler. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Ýaşlary deň bolan, ýaşytdaş adamlaryň biri-birine ýüz tutup aýdýan sözleri.

  • Hany, siz başlaň, sakgaldaş! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Sakgaldaş, sen meni oýnap oturan bolaýma! («Zähmet gahrymanlary»)


Duş gelýän formalary
 • sakgaldaşlar
 • sakgaldaşlaryna
 • sakgaldaşym
 • sakgaldaşyna
 • sakgaldaşynyň