sakçylyk sak‧çy‧lyk

Sakçynyň käri onuň ýerine ýetirýän işi, garawullyk.

  • Nurberdi aga bolsa guwanç bilen olaryň yzyndan garap, öz sakçylygynda galdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Urşujylar gijesine iki sagatdan, bir sagatdan çalşyp sakçylykda durýardylar. (H. Ysmaýylow, Powestler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sakçylyk - sakçylygy.


Duş gelýän formalary
  • sakçylygy
  • sakçylygynda
  • sakçylykda