sakçy sak‧çy at

Bir zady saklaýan, gözegçilik edýän, goragçy, garawul.

 • Bagtly eziz Watanmyň sakçysy men bu günde. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Sakçylar gündizleri şol kümejikde saýalap, töweregine gözegçilik edýärdiler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • sakça
 • sakçydan
 • sakçydyr
 • sakçylar
 • sakçylara
 • sakçylarda
 • sakçylardan
 • sakçylardygyny
 • sakçylarmy
 • sakçylary
 • sakçylarymyz
 • sakçylaryna
 • sakçylaryny
 • sakçylarynyň
 • sakçylaryň
 • sakçyly
 • sakçylygy
 • sakçylygynda
 • sakçylyk
 • sakçylykda
 • sakçynyň
 • sakçysy
 • sakçysydy
 • sakçysyna
 • sakçysynyň
 • sakçyňyz