sahyçylyk sa‧hy‧çy‧lyk

[sahy:çylyk]

seret sahylyk

  • At çapyşmagyň göreş tutdurmagyň we beýleki işleriň hemmesi örän sahyçylyk bilen bellendi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sahyçylyk - sahyçylygy.