sahaplamak sa‧hap‧la‧mak işlik

[saha:plamak]

Kitabyň, depderiň we ş. m. daşyna sahap etmek, jiltlemek.

  • Ol onuň daşy keşdeden sahaplanan komsomol biletini gördi. (N. Pomma, Egri eýikmez)


Duş gelýän formalary
  • sahaplamak
  • sahaplap
  • sahaplary
  • sahaplaýan