sahaplaşmak sa‧hap‧laş‧mak işlik

[saha:plaşmak]

Sahap edişmek, jiltleşmek.


Duş gelýän formalary
  • sahaplaşmak