sahap sa‧hap

[saha:p]

Kitabyň, depderiň we ş. m. galyň kagyzdan, kartondan edilen daşy, jilt.

 • Çagalar üçin niýetlenip çykarylan kitaplar sahabyndan başlap, tä içindäki her bir suratlaryna çenli owadan bezelmelidi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sahap - sahaby.


Duş gelýän formalary
 • sahaba
 • sahabyn
 • sahabyna
 • sahabynda
 • sahabyndan
 • sahabyny
 • sahabynyň
 • sahabyň
 • sahaplary
 • sahaply