sagynçsyz sa‧gynç‧syz sypat

[sa:gynçsyz]

Düýbünden sagynman, haýal etmän eglenmän, tiz.

  • Naçalnik hiçbir kagyza garamazdan, sagynsyz jogap berdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)