sagalmak sa‧gal‧mak işlik

Saglygy gowulanmak, keselden gutulmak, keselden açylmak, gurat bolmak, daýanmak.

 • Men it sarkydyny içip sagalanymdan, ölenimi ybaly görerin. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Doktorlar: -- Endamyndaky çişler gaýdar, ýaralaryň sagalar -- diýip aýdýarlar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • sagalan
 • sagalandan
 • sagalandygyny
 • sagalansoň
 • sagalanymdan
 • sagalanyndan
 • sagalar
 • sagalarda
 • sagalarsyňyz
 • sagalaryn
 • sagaldy
 • sagaldym
 • sagaljagyna
 • sagaljak
 • sagaljakdygyna
 • sagalma
 • sagalmaga
 • sagalmagy
 • sagalmagyna
 • sagalmagyny
 • sagalmak
 • sagalmaklary
 • sagalmaklaryny
 • sagalmasyna
 • sagalmaz
 • sagalsa
 • sagalsa-da
 • sagalyp
 • sagalypdyr
 • sagalýança
 • sagalýar
 • sagalýarlar