sag sag 1

Saglygy gowy, keselsiz, sagdyn, gurgun, gurat.

 • Jan agalar, sizler meni geň görmän, jany sag diýip, özüňize deň görmäň. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

 • Ýa-da janyň sag dälmi?! (B. Kerbabaýew, Aýlar)

sag bol!

 1. Hoşlaşylanda aýdylýan aňlatma.

  • Hoş sag bol! (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 2. Minnetdarlyk, hoşallyk, bildirmek üçin aýdylýan aňlatma.

  • Halkyň sag bol aýdar saňa, beýik bagty berdiň oňa. (Durdy Gylyç, Goşgular)

sag sag 2

Soluň çepiň garşy tarapy.

 • Anha, ýer hakykatdan hem ýene saga, çepe gyşarýar. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 • Duşmanyň esasy berkitmesiniň sag tarapynda içginräk duran bir beýiklik bardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Ine, giň klubuň sagy hem soly, Şadyýan ýüzlere yşygyn saçýar. (R. Seýidow, Bagtlylar)


Duş gelýän formalary
 • saga
 • sagady
 • sagadymy
 • sagam
 • sagda
 • sagdaky
 • sagdan
 • sagdy
 • sagdygam
 • sagdygyna
 • sagdygyny
 • sagdyklaryny
 • sagdyr
 • sagja
 • saglar
 • saglaryň
 • saglaýyn
 • sagly
 • saglyga
 • saglygam
 • saglygy
 • saglygym
 • saglygymda
 • saglygymy
 • saglygymyz
 • saglygymyza
 • saglygymyzy
 • saglygymyň
 • saglygyna
 • saglygynda
 • saglygyndan
 • saglygyny
 • saglygynyň
 • saglygyň
 • saglygyňa
 • saglygyňy
 • saglygyňyz
 • saglygyňyza
 • saglyk
 • saglykda
 • saglykdan
 • saglykdyr
 • saglykmy
 • saglykmyka
 • saglylygyna
 • sagmy
 • sagmydyr
 • sagmyka
 • sagy
 • sagydy
 • sagym
 • sagyma
 • sagymam
 • sagymda
 • sagymdan
 • sagymy
 • sagymyň
 • sagyn
 • sagyna
 • sagynda
 • sagyndaky
 • sagyndan
 • sagyndanmy
 • sagyny
 • sagyň
 • sagyňa
 • sagyňda