sadyklyk sa‧dyk‧lyk

[sa:dyklyk]

Ak ýürekden berlenlik, wepalylyk.

  • Hümmet wolostnoý özüniň polkownige sadyklygyny bolan işleri jikme-jik gürrüň berdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Azeri ýene-de sadyklyk bilen baş atdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sadyklyk - sadyklygy.


Duş gelýän formalary
  • sadyklygy
  • sadyklygyny
  • sadyklygyň