sadranç sad‧ranç

  1. Könelişen söz Küşt.

  2. Somalyp duran ýa-da dikilen uzyn zat.

    • Sadranç ýaly bolup gerşiň üstüne çykdylar. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

    • Sadranç ýaly sosna gysýar daşyndan, Ahyrynda sypdy çagşan maşyndan. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sadranç - sadranjy.