sadalyk sa‧da‧lyk

[sa:dalyk]

 1. Çylşyrymly dällik, ýönekeýlik, aňsatlyk.

  • Ol aldajak wagtynda özüniň işini örän sadalyk bilen başlap, sadaja işler eder ekeni. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Salykatlylyk, hoşgöwünlilik, ýönekeýlik.

  • Artyk onuň keşbinde sadalykdan başga bir zat görmedi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem sadalyk - sadalygy.


Duş gelýän formalary
 • sadalyga
 • sadalygam
 • sadalygy
 • sadalygyn
 • sadalygyna
 • sadalygyndan
 • sadalygyny
 • sadalygyň
 • sadalykdan
 • sadalykdyr