saňňyldawuk saň‧ňyl‧da‧wuk

Sandyrap duran, saňňyldap duran, sandyrawuk.

  • Aşyr aga saňňyldawuk sesi bilen: -- Meniň pikirimçe heniz hem bolsa bir pille, şu agzy sarylaryň bolgusyz işlerini bes etdirmek gerek -- diýip, ýerinde oturdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saňňyldawuk - saňňyldawugy.