saň saň

Könelişen söz Daş.

saň gaty bolmak

 1. Gas gaty, doňan ýaly bolmak.

  • Onuň brezenti ezilip, saň gaty bolup durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Çygy kepemeýän şineller, keçe ädikler gijesine saň gaty bolup doňup urşujylar guta gaplanan ýaly bolup durýardylar. (H. Ysmaýylow, Powestler)

 2. Göçme manyda Dim-dik, dik.

  • Ol ep-esli wagt bir duran ýerinde saň gaty bolup durdy. (G. Kulyýew, Köpetdagyň aňyrsynda)


Duş gelýän formalary
 • saňa
 • saňadyr
 • saňamy