saýylmak sa‧ýyl‧mak 1 işlik

[sa:ýylmak]

Hasap edilmek, hasaplanmak.

 • Birinden bir ýaramaz hereket ýüze çykaýsa, gabahat saýylýarmyşyn. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

saýylmak sa‧ýyl‧mak 2 işlik

[sa:ýylmak]

Saýgyç bilen urlup tüýdülmek (ýüň, pamyk we ş. m. barada).

 • Saýylan pamygyň gundasy kimin, gülleriň gujagyn doldurdy bütin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • saýylan
 • saýylanda
 • saýylaryn
 • saýylaryny
 • saýylaýyn
 • saýyldy
 • saýyldyr
 • saýyljak
 • saýylmagy
 • saýylmak
 • saýylman
 • saýylmasa-da
 • saýylsa
 • saýylyp
 • saýylypdy
 • saýylypdyr
 • saýylýan
 • saýylýandyr
 • saýylýanlaryň
 • saýylýar
 • saýylýardylar