saýramak saý‧ra‧mak işlik

 1. Hoş owazly ses etmek.

  • Bilbiller saýrap, saýrap müň hili heňler çalýar. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

  • Gül-pürçük pudaklarda, saýrarmyş dürli guşlar. («Tokmak» žurnaly)

  • Şol gözel çoşgun bilen saýraýan torgaýlaryň «jüýp-jüýpi» eşidilýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 2. Göçme manyda Şadyýan gürlemek, çeper sözlemek, oňat aýdym aýtmak.

  • Çeper sözleri çöpläp, näzik saýraýar dilim. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • saýrady
 • saýradym
 • saýram
 • saýrama
 • saýramady
 • saýramadyk
 • saýramaga
 • saýramak
 • saýraman
 • saýramasyn
 • saýramaz
 • saýramaýan
 • saýramaýar
 • saýran
 • saýranda
 • saýrany
 • saýrap
 • saýrapdyr
 • saýrar
 • saýrara
 • saýrardy
 • saýrardylar
 • saýrardym
 • saýrasa
 • saýrasam
 • saýrasym
 • saýrasyn
 • saýraý
 • saýraýan
 • saýraýandygyna
 • saýraýandyr
 • saýraýandyrlar
 • saýraýany
 • saýraýar
 • saýraýardylar
 • saýraýarlar
 • saýraýaryn