saýraşmak saý‧raş‧mak işlik

Hoş owazly ses edişmek.

 • Bilbiller saýraşýar hoş owaz-sesli, gezmäge ýaraşýar kolhozyň bagy. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 • Boş meýdanda torgaýlar jyg-jyg edip saýraşýar. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

 • Saýraşýan bilbilleriň sazlaşykly owazy derwezä ýakynlaşan badyňa gulagyňa ilkäkilikler öz dillerinde saýraşyp ýorgalaşýardylar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • saýraşan
 • saýraşanda
 • saýraşmaga
 • saýraşyp
 • saýraşypdyr
 • saýraşyň
 • saýraşýan
 • saýraşýar
 • saýraşýardy
 • saýraşýardylar