saýpallamak saý‧pal‧la‧mak işlik

Selçeňlemek, saýpal tapmak, azalmak, gutaraňkyrlamak, tükeneňkirlemek.

  • Adat boýunça gelen-gidenler saýpallady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • saýpallady
  • saýpallamak
  • saýpallandan