saýlap-seçmek saý‧lap-seç‧mek işlik

[saýla:p-seçmek]

Saýlap almak.

  • Belki hem ejemiň öz ýanyndan saýlap-seçip goýan gyzy bardyr. (G. Gurbansähedow, Ýürek daş däl)