saýlamak saý‧la‧mak işlik

 1. Saýlawda ses berip, wekilligini tassyklamak.

  • Dynç alsak hakly biz, hukuga hakly saýlasak -- hakly biz, saýlansak -- hakly. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

  • Bu beýik wezipä seni, bir agyzdan saýlarys göni. (Nury Annagylyç, Saýlanan eserler)

 2. Köp zadyň içinden seçip almak.

  • Sözleriň içinden çeperin saýlap, gerekli goşgular döretdim oýlap. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

  • Bir zakaz berjek matalarymyzy saýladyk. («Tokmak» žurnaly)

garaňy saýlamak

seret gara

 • Şu taýdan garaňy saýla! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • saýlady
 • saýlady-da
 • saýladyk
 • saýladylar
 • saýladym
 • saýladyň
 • saýladyňyz
 • saýladyňyzmy
 • saýlajagymy
 • saýlajagyny
 • saýlajak
 • saýlajakdy
 • saýlajakdygyny
 • saýlalyň
 • saýlam
 • saýlama
 • saýlamady
 • saýlamadyk
 • saýlamaga
 • saýlamagy
 • saýlamagydyr
 • saýlamagyna
 • saýlamagynda
 • saýlamagyny
 • saýlamagyň
 • saýlamak
 • saýlamakda
 • saýlamakdan
 • saýlamakdyr
 • saýlamaklary
 • saýlamaklaryna
 • saýlamaklyga
 • saýlamaklygy
 • saýlamaklygyň
 • saýlamaklyk
 • saýlamalar
 • saýlamalary
 • saýlamalarynyň
 • saýlamalaryň
 • saýlamaly
 • saýlamalydy
 • saýlamalydygyny
 • saýlamalydyr
 • saýlaman
 • saýlamana
 • saýlamany
 • saýlamanyň
 • saýlamarsyň
 • saýlamasy
 • saýlamazdan
 • saýlamazlyk
 • saýlamok
 • saýlan
 • saýlana
 • saýlanda
 • saýlandy
 • saýlandygyny
 • saýlandyk
 • saýlandyklaryna
 • saýlandyklaryny
 • saýlanlarynda
 • saýlanlarynyň
 • saýlany
 • saýlanydyr
 • saýlanym
 • saýlanymyzda
 • saýlanynda
 • saýlanyň
 • saýlanyňa
 • saýlanyňda
 • saýlanyňy
 • saýlanyňyz
 • saýlap
 • saýlapdy
 • saýlapdylar
 • saýlapdyr
 • saýlapdyrlar
 • saýlar
 • saýlara
 • saýlardy
 • saýlardym
 • saýlardyňyzmy
 • saýlarlar
 • saýlarsyň
 • saýlary
 • saýlaryna
 • saýlarys
 • saýlasa
 • saýlasak
 • saýlasaň
 • saýlasaňyz
 • saýlasaňyzam
 • saýlaýan
 • saýlaýandygyny
 • saýlaýandyr
 • saýlaýar
 • saýlaýardy
 • saýlaýardylar
 • saýlaýarlar
 • saýlaýaryn
 • saýlaýarys
 • saýlaň