saýgarylmak saý‧ga‧ryl‧mak işlik

 1. Göze ilmek, görünmek, tanalmak.

  • Ýyldyz ýagtysyna towşanyň akja butlary saýgarylýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Onuň mähmet gözlerinde gyzgylt çylgymlar saýgaryldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Aňşyrylmak, duýulmak, bilinmek.

  • Artygyň sypatynda-da öten ýylka garaň-da bir hili merdemsilik, doluşanlyk keşbi saýgarylýady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • saýgaryldy
 • saýgarylmagyna
 • saýgarylmagynda
 • saýgarylmalydyrlar
 • saýgarylman
 • saýgarylmaýan
 • saýgarylmaýar
 • saýgarylyp
 • saýgarylýan
 • saýgarylýar
 • saýgarylýardy
 • saýgarylýarlar