saýgartmak saý‧gart‧mak işlik

 1. Görüp aňşyrtmak, aýyl-saýyl etdirmek, gördürmek, tanatmak.

  • Depelikler çala sudur bolup zordan saýgardýardy. (B. Gurbanow, Duşuşyk)

  • Jaýyň içini tutan papirosyň goýy tüssesi onuň kimdigini bir bada oturanlara saýgartmady. («Kolhoz günleri»)

 2. Aňşyrtmak, duýdurtmak, bildirtmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saýgartmak - saýgardýar, saýgardar, saýgardypdyr.


Duş gelýän formalary
 • saýgardanok
 • saýgardyp
 • saýgardýan
 • saýgardýardy
 • saýgartdy
 • saýgartjak
 • saýgartmady
 • saýgartmaýan
 • saýgartmaýandygyny
 • saýgartmaýardy