saçmonjuk saç‧mon‧juk

[saçmo:njuk]

Saçyň örümleriniň aralaryny çatmak üçin ulanylýan şaýly, monjukly bag.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saçmonjuk - saçmonjugy.