saçmak saç‧mak işlik

Ýaýratmak, seçelemek, pytratmak.

 • Gün dogup äleme nuruny saçdy dünýäni ýagtyltdy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

agzyňdan ak köpük saçmak

seret agyz

 • Rota komandyry agzyndan ak köpük saçyp samrady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

der saçmak

seret der

dür saçmak

seret dür

eli dür saçmak

seret el

 • Berekella, gyzlar! Elleriňiz dür saçýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

gan saçmak

seret gan

 • Eýran şalarynyň leşgerleri sansyz gezek öz ganlaryny saçypdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

many saçmak

seret many

 • Her bir sözi many saçýar ýerbe-ýer. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • saçam
 • saçan
 • saçana
 • saçanda
 • saçanmyş
 • saçanok
 • saçar
 • saçarlar
 • saçdy
 • saçdy-da
 • saçdygyny
 • saçdyr
 • saçdyň
 • saçjak
 • saçmadyk
 • saçmaga
 • saçmagy
 • saçmagyna
 • saçmak
 • saçmakdan
 • saçmakdyr
 • saçmaly
 • saçmalydyr
 • saçmanyň
 • saçmaýan
 • saçsam
 • saçsaň
 • saçsyn
 • saçyp
 • saçypdy
 • saçypdyr
 • saçypdyrlar
 • saçyň
 • saçýan
 • saçýandygy
 • saçýandyr
 • saçýanlygy
 • saçýar
 • saçýardy
 • saçýarsyň