saçlyk saç‧lyk

Saçyň üsti bilen goýberilýän ujy şelpeli, gaşly, gyzyl çaýylan, kerpiç-kerpiç biri-birine halkajyklar bilen baglaşýan bezeg şaýy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saçlyk - saçlygy.


Duş gelýän formalary
  • saçlykdan