saçlak saç‧lak

Gür saçly, ösgün saçly.

  • Bu orta boýly, gara balak, sary köýnek geýnen saçlak bir adamdy. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem saçlak - saçlagy.