sýuita sýui‧ta

Sazçylyga degişli Umumy çeper many bilen birleşýän dürli özbaşdak böleklerden ybarat bolan saz eseri.

  • Weli semfoniki orkestr üçin 4 bölümden ybarat türkmen sýuitasyny döretdi. («Mydam taýýar» gazeti)


Duş gelýän formalary
  • sýuitasy
  • sýuitasyny
  • sýuitasynyň