sürtmek sürt‧mek işlik

 1. Bir zada süýkäp çalmak.

 2. Bir zady ikinji bir zada degrip, oýkap süýkemek.

 3. Göçme manyda Ýakmak, çakmak.

  • Kükürt sürtmek.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda ü eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem sürtmek - sürtdüm, sürtdüň, sürtüpdir.

gara sürtmek

seret gara

ýüzüne gara sürtmek

seret ýüz 1


Duş gelýän formalary
 • sürtdi
 • sürtdüm
 • sürten
 • sürtende
 • sürtenine
 • sürterdi
 • sürtersiň
 • sürtjek
 • sürtme
 • sürtmegini
 • sürtmek
 • sürtmekde
 • sürtmeklik
 • sürtmeli
 • sürtmäge
 • sürtsem
 • sürtseň
 • sürtseň-de
 • sürtseňem
 • sürtüp
 • sürtüpdi
 • sürtüpdir
 • sürtýän
 • sürtýänligini
 • sürtýärdi
 • sürtýärler