sürtdürmek sürt‧dür‧mek işlik

  1. Bir zada süýkedip çaldyrmak.

  2. Bir zadyň gapdalyny ikinji bir zada degrip sydyrtdyrmak, garşy-garşy sürtüp iýdirmek, ýondurmak.

  3. Ýakdyrmak, çakdyrmak.

    • Kükürt sürtdürmek.


Duş gelýän formalary
  • sürtdürmek