sürtülmek sür‧tül‧mek işlik

 1. Bir zada süýkelip çalynmak.

  • Birnäçe gezek sürtülip arassalanan geýimi esgini gaýtadan ölläp durmak bilen birnäçe gezek ütüklemeli. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 2. Bir zat ikinji bir zada degip ýüzi sypyrylmak, ýüzi ýukalmak, oýkalmak.

  • Gabarçyklar eliň aýasynyň fiziki iş wagtynda has köp sürtülmeklige duçar bolýan ýerlerinde emele gelýärler. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)


Duş gelýän formalary
 • sürtülen
 • sürtülenligi
 • sürtülip
 • sürtüljek
 • sürtülme
 • sürtülme-de
 • sürtülmegi
 • sürtülmeginde
 • sürtülmeginden
 • sürtülmegine
 • sürtülmegini
 • sürtülmeginiň
 • sürtülmek
 • sürtülmekden
 • sürtülmekleri
 • sürtülmeklige
 • sürtülmekligi
 • sürtülmekligiň
 • sürtülmeklik
 • sürtülmeleri
 • sürtülmelerini
 • sürtülmesi
 • sürtülmesini
 • sürtülmäni
 • sürtülmäniň
 • sürtülýän
 • sürtülýär