sürpenmek sür‧pen‧mek işlik

Ýerden süýrenip durmak, uzyn bolmak.

  • Şahalaryň ýere sürpenýän pürleri ekin meýdanlaryna sallanypdyr. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
  • sürpenýän