sürpemek sür‧pe‧mek işlik

Ýerden dowamly süýremek, ýere degrip ýülmemek.

  • Pökgen agyr ädigini ýere sürpäp, yzyna dolandy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • sürpäp