sürmelenmek sür‧me‧len‧mek işlik

Sürme bilen boýalmak, sürme çalynmak.